Báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017

Tháng Tám 31, 2017 11:17 sáng

PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘC            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG THCS MỸ HÀ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 07/BC- THCS                                     Mỹ Hà, ngày 23 tháng 05 năm 2017

 

 

BÁO CÁO TỔNG  KẾT

Năm học 2016 -2017

 

          Kính gửi : – Phòng GD&ĐT Mỹ Lộc

Trường THCS Mỹ Hà trân trọng báo cáo kêt quả  thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 –

2017 như sau :

1.Đặc điểm tình hình:

Tổng số Cán bộ công nhân viên trong nhà trường : 26 Đ/c

Trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 2 Đ/c

+ Văn phòng + Kế toán + Ytế : 3Đ/c

+ Gv  20 Đ/c ( Trong đó có 3 đ/c hợp đồng )

Tổng số học sinh đầu năm: 403em trong đó;

K6: 84 em  ;    K7: 121em                        K8: 93em                   K9: 105 em

  1. Thuận lợi :

– Nhà trường được sự quan tâm giúp đỡ của huyện uỷ, UBND huỵên Mỹ Lộc, Phòng giáo dục và đào tạo Mỹ Lộc, sự ủng hộ của Đảng bộ, HĐND xã Mỹ Hà, của các ban ngành đoàn thể trong xã , của hội cha mẹ học sinh trong toàn trường.

– Tập thể giáo viên nhà trường đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí đồng sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch năm học đã đề ra .

– Địa phương Mỹ Hà là nơi có truyền thống hiếu học, có sự chăm lo của cha mẹ học sinh tới việc hoàn thành và tu dưỡng của con em mình.

– Học sinh nhà trường nói chung ngoan hiếu học, có truyền thống về hoạt động công tác  Đội.

  1. Khó khăn:

– Cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn các phòng chức năng,  phòng hiệu bộ, phòng thư viện

– Một số phụ huynh học sinh còn ít quan tâm đến con em không đôn dốc việc học tập, thậm trí còn phó mặc cho nhà trường

– Một  sô học sinh còn mải chơi, ý thức chưa cao còn vi phạm nội quy nhà trường

 

                                                                    PHẦN I:

                               ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

                                                     NĂM HỌC 20172017

*/Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học :

1, Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành đối với GDTHCS.

a/Hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

–  Nhà trường  đã chỉ đạo cho 100% cán bộ và giáo viên trong nhà trường  nghiêm túc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Nhà trường  có đầy đủ hồ sơ tư liệu riêng về kế hoạch triển khai và thực hiện cuộc vận động. Các đồng chí cán bộ quản lí và giáo viên đã lồng ghép giáo dục trẻ về tấm gương của Bác vào một số hoạt động, đặc biệt các chủ đề trong năm học được vận dụng linh hoạt.

b/Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và cuộc vận động “ Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:

–  Nhà trường  đã tổ chức chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc. Kết quả trong năm học vừa qua nhà trường  không có trường hợp nào vi phạm các nội quy quy định của ngành và phẩm chất đạo đức nhà giáo, không có khiếu nại tố cáo xảy ra. Có nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong công tác

c/Kết quả triển khai phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”:

            –  Nhà  trường tập trung cao vào nội dung Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; rèn kỹ năng sống cho các em và tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

            –  Chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, với phụ huynh và mọi người trong xã hội…

2, Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH

3,Chất lượng toàn diện

                     a/ Đạo đức:

– Trong suốt năm học  vừa qua nhà trường đã xây dựng và duy trì tốt kỷ cương và nề nếp theo đúng quy định của cấp trên, thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua mọi hoạt động, mọi hình thức, mọi lực lượng giáo dục

– Đặc biệt là lực lượng giáo viên chủ nhiệm luôn luôn gần gũi với các ẹm phối hợp chặt chẽ với gia đình để cùng rèn luyện và giáo dục.Thông qua sự hoạt động của đội sao đỏ theo dõi thi đua, động viên uốn ắn kịp thời các lớp đã có phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần nâng cao từng bước chất lượng toàn diện của nhà trường .

– Nhà trường luôn giáo dục các em có ý thức tương thân tương ái, giúp đỡ người khó khăn, tàn tật cụ thể:

+ Mua tăm tre ủng hộ người mù : Hơn 4 trđ

*Tồn tại:

– Một số phụ huynh học sinh còn chưa quan tâm tới việc học tập , rèn luyện của con em mình, vẫn còn phó thác cho nhà trường

– Hiện tượng học sinh mang điện thoại đến trường vẫn còn xảy ra mặc dù đầu năm nhà trường đã quán triệt, nhắc nhở

– Trong toàn trường không có học sinh nào mắc các tệ nạn xã hội

         b/ Chất lượng dạy học                     

 

 

 

                                            *Kết quả xếp loại học lực:

Mẫu 1     KẾT QỦA XẾP LOẠI  HẠNH KIỂM, HỌC LỰC NĂM HỌC 2016-2017    
                                   
LỚP Tổng số HS                                Hạnh kiểm                                                    Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL   TL
6 84 52 61,9% 27 32,1 4 4,8 1 1,2 7 8,3 46 54,8 26 30,9 5 6 0 0
7 121 76 62,8% 33 27,3 10 8,3 2 1,6 10 8,3 68 56,2 32 26,4 9 7,4 2 1,7
8 93 73 78,4% 10 10,8 10 10,8 0 0 9 9,7 42 45,2 34 36,5 8 8,6 0 0
9 104 75 72,1% 22 21,2 7 6,7 0 0 10 9,6 41 39,4 53 51 0 0 0 0
Toàn cấp                  

 

– Tỷ lệ học sinh lên lớp 397/402= 98,8%

– Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên đã coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất nên đã có kế hoạch cụ thể, biện pháp tích cự đổi mới phương pháp dạy tăng cường thanh tra kiểm tra, làm tốt công tác hội giảng từ cấp trường đến cấp huyện, chỉ đạo việc thực hiện tốt các quy định của chuyên môn, đặc biệt là chú trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên.

+ Cuộc thi GVG cấp huyện: Với 3 môn Toán, Lịch sử, Tiếng Anh: Xếp thứ 3 toàn đoàn trong đó có 01 môn Tiếng Anh tham dự thi cấp tỉnh và đạt giải nhì

+ Cuộc thi dạy học tích hợp dành cho gv: Xếp thứ 4 và có 01 đề tài chọn thi cấp bộ

+ Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho học sinh xếp thứ 4 toàn đoàn

+ Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh: có 9 hs tham gia thì có 03 hs đạt giải : 01 giải 3, 02 giải khuyến khích

+ Cuộc thi HBTA cấp tỉnh có 03 hs tham gia: có 01 hs đạt giải KK

+ Cuộc thi OIE cấp tỉnh có 3 hs tham gia có 03 giải: 02 giải 3 và 01 giải KK

+ Cuộc thi HSG cấp huyện: Đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào

Môn Tiếng Anh 6 xếp thứ 3( Có em Trần Phương Lan xếp thứ nhất huyện môn tiếng anh)

Môn Toán 7 xếp thứ 6

Môn Văn 7 xếp thứ 5

Môn Toán 8 xếp thứ 6; tiếng anh 8 xếp thứ 5; toàn đoàn khối 8 xếp thứ 5

* Tỷ lệ đỗ TNTHCS : Đạt 100%

4, Công tác xây  dựng đội ngũ:

– Nhà trường đã luôn chú  trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí có tinh thần trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao, luôn là tấm gương sáng trước học sinh

– Thông qua các đợt hội giảng phát động phong trào thi đua rèn luyện tay nghề giúp nhau cùng đổi mói phương pháp giảng dạy. Tạo điều kiện thuận lợi như dạy thay các đ/c được đi học hàm thụ để các Đ/c phấn đấu tốt hơn trong học tập.

5,Công tác cơ sở vật chất:

– Nhà trường đã tham mưu với địa phương và hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện xây tường bao, san nền sân vận động, di chuyển và làm lán xe cho học sinh trị giá hơn 100trđ

– Mua thêm nhiều sách tham khảo và đồ dùng day học phục vụ công tác đổi mới giáo dục.

– Đóng mới 23 bàn ghế ngồi cho học sinh bằng ngân sách nhà trường trị giá 23trđ

 

6,Công tác văn thể, mỹ:

– Công tác văn, thể, mỹ được nhà trường cũng hết sức coi trọng. Từ đầu năm học

nhà  trường đã phân công các đ/c giáo viên để  tổ chức bồi dưỡng cho các em có năng khiếu ở những môn thi đấu do SGD quy định. Do vậy mà nhà trường đã thu được kết quả như sau:

7,Công tác kỉêm tra nội bộ:

– Trong  học kỳ vừa qua nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm  tra theo kế hoạch, có kiểm  tra đột xuất theo chuyên đề. Nhà trường đã kiểm tra 17/22 đ/c giáo viên đạt tỷ lệ:  77,3%

– Trong đợt kiểm tra chuyên ngành của cấp trên nhà trường đã được đoàn kiểm tra phòng GD&ĐT đánh giá cao về các hoạt động của nhà trường

8,Công tác thi đua khen thưởng:

– Nhà trường đã chú trọng nhiều đến công tác thi đua, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình xét duyệt, đảm bảo công khai dân chủ và công bằng.

– Từng đợt kiểm tra, từng phong trào thi đua đều có khen thưởng kịp thời cho đội ngũ GV và học sinh có thành tích xuất sắc

9,Công tác xã hội hoá giáo dục:

– Trong năm học vừa qua nhà trường đã làm tốt công tác xẫ hội hoá tham mưu với cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đều nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất.

– Ttrong năm học vừa qua nhà trường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân về CSVC như GSTS Trần Quốc Kham bộ ytế ủng hộ, giúp đỡ nhà trường 01 máy vi tính trị giá 20trđ

– Được sự ủng hộ, giúp đỡ  của hội cha mẹ học sinh trong toàn trường năm học 2016- 2017 đã làm lại cổng trường, logo trường trị giá 20trđ, nhà trường kết hợp hội cha mẹ học sinh chuyển lán xe, làm lán xe mới trị giá hơn 100trđ

– Nhà trường đã phối hợp tốt với cha mẹ học sinh, hội khuyến học để cùng giáo dục các em, cùng vận động học sinh bỏ học ra lớp.

– Có sự liên hệ chặt chẽ với phong trào dòng họ hiếu học để khen thưởng kịp thời các em học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào Đại học, THPT.

– Nhà trường cũng đã khen thưởng kịp thời với các Đ/c có môn khảo sát đạt chất lượng cao

10, Công tác phát triển phổ cập:

– Có đủ loại hồ sơ theo quy định ghi chép cẩn thận có độ chính sác cao.

– Đoàn kiểm tra của Sở GD & ĐT đánh giá đạt phổ cập THCS vững chắc.

– Huy động và duy trì sĩ số tốt.Cụ thể

  • Tổng số học sinh đầu năm là 403h/s

+ Khối  6: 84 H/s;                          Khối 7:  121 H/s

+ khối 8 :93 H/s  ;                        Khối 9: 105 H/s

  • Tổng số học sinh cuối năm là:

+ Khối 6: 84hs                                                             Khối 8:   93 hs

+Khối 7: 121 hs                                                           Khối 9: 104 hs

  • Duy trì sĩ số từ đầu năm đến hết cuối năm đạt: 99,8 %
  • Huy động đủ 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6

11, Công tác ôn tập thi vào THPT:

Tư vấn cho các em học sinh thi vào các trường THPT theo năng lực của các em

Lên kế hoạch cụ thể về thời gian đồng thời yêu cầu giáo viên bộ môn lên kế hoạch cụ thể  để nhà trường kiểm tra

Họp PHHS khối 9 để bàn kế hoạch ôn tập cho học sinh sao cho hiệu quả

Phấn đấu năm học 2017- 2018 số học sinh thi vào các trường THPT ở các loại hình đạt tỉ lệ trên 85%

*Kết quả thi vào THPT công lập năm học 2016:

Trong kỳ thi vào THPT vừa qua : Tổng số học sinh dự thi là 70hs: Tỷ lệ đỗ vào  các trường Công lập là : 60/70= 85,7% và có 1 học sinh đỗ thủ khoa trường THPT Mỹ Lộc

 

                                                         PHẦN II

                                PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

                                                TRONG  NĂM HỌC 2016- 2017

  1. Phổ cập:

– Duy trì  sĩ số học sinh của các khối lớp – Đảm bảo cập nhật thường xuyên số liệu phổ cập, giữ vững các tiêu chí phổ cập THCS.

  1. Nâng cao chất lượng toàn diện

Ổn định nền nếp dạy học và coi trọng công tác bồi dưỡng HSG tỉnh

Tăng cường công tác giáo dục ATGT không có cán bộ GV vi phạm nghị định 32 của chính phủ.

Duy trì thường xuyên có nền nếp các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT các nhiệm vụ đề ra

Xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong từng cán bộ, công nhân viên của nhà trường.

Tiếp tục tham mưu với UBND xã xây dựng CSVC để  trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017

Cán bộ, giáo viên, CNV quyết tâm hoàn thiện các loại hồ sơ của trường đạt chuẩn quốc gia tháng 7 năm 2017

* Công tác tuyển sinh năm học 2017- 2018: Nhà trường thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2017- 2018 để làm tốt công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của SGD&ĐT

 

               

 

 

 *KẾT LUẬN CHUNG

 

Trong  năm học 2016 – 2017 vừa qua trường THCS Mỹ Hà đã hoàn thành tốt  mọi nhiệm vụ được giao. Để có những thành tích như trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc,  các cấp các ngành trong toàn xã, sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các bậc PHHS đối với thày và trò trong nhà trường. Một lần nữa thay mặt BGH nhà trường tôi xin cám ơn sự giúp  đỡ trân thành đó. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng đem hết tri thức, sức lực của mình để phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục xã nhà./

      Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

 

Trần Văn Lý