Liên hệ

TRƯỜNG THCS MỸ HÀ 

Địa chỉ: Xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Đỗ VŨ Ba
Điện thoại: 0917305930
Email: ngoclythcsmyha@gmail.com